taltidning-banner

Vi hjälper er med hela er taltidningsproduktion genom att:

  • Redigera text
  • Läsa in
  • Talsyntes
  • Bränna på CD eller DVD och distribuera via posten som blindskrift
  • Publicera text och ljud på skräddarsydd tidningswebb
  • Publicera i App
  • Daisy produktion och webbaserad ”Daisy läsning”
  • Distribuera till MTM

Men om ni vill göra en del eller delar av detta själva är det inga problem för oss. Vi startar där ni stannar.