Vad är en radiotidning?

En radiotidning var en inläst version av en dagstidning, anpassad (och enbart) för synskadade och andra med dokumenterade läshinder. Alla radiotidningar sändes ut analogt över SR P1 på natten. Tidningen kunde tas emot av en speciell mottagare som i sin sista version hette Adela.

radiotidning-banner

Numer finns inte den typen av taltidning längre. Den är ersatt av ett helt digitalt system som distribuerar textfiler via internet och som sedan läses upp med talsyntes hos prenumeranterna.

Idag producerar och distribuerar vi taltidningar via CD, App och webben. Vi arbetar mycket för att inte stänga ute alla de som inte har ett dokumenterat läshinder. Istället vill vi göra tidningstjänster som är så bra att de passar alla. Oavsett om du är synskadad, har dyslexi utan att veta om det eller bara vill spara en halvtimme på morgonen genom att lyssna på tidningen på väg till jobbet – istället för att läsa den hemma.