Taltidning

Numera finns inte dagstidningar som inläst taltidning. Den är ersatt av ett helt digitalt system som läses upp med talsyntes. Darub producerar fortfarande taltidningar men i mycket mindre skala. Vi vill göra tidningstjänster som är så bra att de passar alla. Oavsett om du är synskadad, har dyslexi utan att veta om det eller bara vill spara en halvtimme på morgonen genom att lyssna på tidningen på väg till jobbet – istället för att läsa den hemma.

Podcast

Gör en podcast av din taltidning.

Läs och Lyssna

Hantera text och ljud i digitala och analoga kanaler.

Inläsning

Vi läser in din text.

Streaming / TD1

Flexibel lösning för att streama ljud över Internet.

Tidnings Webb

En webbplats anpassad för er taltidning.

CD / DVD Distribution

Bränn taltidningar eller något annat på CD eller DVD.

 

WEBB

IT